Paypoint

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Aplicației Paypoint

Societatea PAYPOINT SERVICES SRL (CUI 21307815, J40/4785/2007), cu sediul în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, Sector 1, etaj 8 procesează datele cu caracterpersonal care sunt colectate în cadrul utilizării aplicației “Paypoint “ în vederea efectuării de operațiuni de plată, respectiv:

Aceste date personale pe care PAYPOINT SERVICES SRL le poate prelucra, procesa sau după caz, stoca sau transfera către furnizorii respectivelor servicii sunt, în principal, datele de identificare ale Clientului care utilizează Aplicația PayPoint.

Legalitatea prelucrării : în conformitate cu Articolul 6 din cadrul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, PayPoint se poate baza pe următoarele temeiuri legale:

Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor, înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

În cazul în care aveți întrebări legate de protecția datelor în cadrul PAYPOINT SERVICES SRL, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: [email protected] .

Scopurile pentru care procesăm datele cu caracter personal sunt următoarele:

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal : Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți drepturi pe care le puteți exercita în legătură cu datele pe care le deținem despre dumneavoastră.

Solicitări privind accesul la datele cu caracter personal

Persoanele vizate pot afla dacă PayPoint Sevices deține orice informație cu caracter personal referitoare la acestea înaintând o solicitare de acces la datele deținute, în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În situația in care PayPoint Sevices deține informații despre dumneavoastră, vă vom:

În acest sens, aveți la dispoziție pe website-ul PayPoint (https://ro-ro.paypoint.com/) – Secțiunea GDPR formularul “Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal” prin intermediul căruia ne puteți transmite solicitarea dumneavoastră la adresa [email protected] sau la adresa PayPoint Services : București, Sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 8.

În situația în care ați transmis solicitarea prin e-mail, vă vom răspunde prin aceeași modalitate (e-mail).

Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare, că acest mod de comunicare prin e-mail nu este garantat din punct de vedere al securității, ca și metoda de comunicare.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că PayPoint Services nu poate divulga informații referitoare la alte persoane vizate, informații despre clienți sau informații despre alți consumatori, în cadrul unei astfel de solicitări.

În consecință, vom elimina informațiile referitoare la terți/organizații din cadrul informațiilor pe care vi le transmitem.

Alte drepturi ale dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal

Pentru orice fel de solicitări transmise de către persoana vizată, în conformitate cu legislația în vigoare, termenul de răspuns și transmitere de către PayPoint Services este de 30 zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea extinderii acestuia, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul inițial menționat.

Totodată, puteți afla mai multe informații despre modul în care PAYPOINT SERVICES SRL procesează datele, accesând pagina de web: https://ro-ro.paypoint.com/ in cadrul secțiunii Notă de informare GDPR.

Datele cu caracter personal pe care PAYPOINT SERVICES SRL le poate prelucra, pot fi transferate în țări terțe (din afara Spațiului Economic European), mai precis către Grupul PayPoint cu sediul central în Marea Britanie. În acest sens datele persoanelor vizate sunt protejate în mod corespunzător, prin existența unui acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Prin bifarea butonului alăturat, dumneavoastră declarați că ați luat cunoștință de prezenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către PAYPOINT SERVICES SRL, în condițiile de mai sus, precum și de conținutul informațiilor existente în documentele Nota de informare GDPR și Nota de informare GDPR Payzone disponibile pe site-urile celor două entități.